Algemene (leverings)voorwaarden

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 62846736 van toepassing en worden op verzoek toegezonden.

U kunt ook een PDF downloaden vanaf hier.